Reageer op: ALV te laat gepland

#863
Bob
Deelnemer

  Toch nog even om voor een volmacht (VOL en MACHT; plenipotentia) wat puntjes op de i te zetten:
  Uit MR1992
  Artikel 36
  Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 derde lid en artikel 35 eerste lid.
  Voor het equivalent in de andere MR’n zie de transponeringstabel.
  http://www.vvebelang.nl/media/Transponeringstabel%20MRn.pdf