Reageer op: A V G

#8691
Rob
Deelnemer

  Ik zie dat beheerders zich als verantwoordelijke opstellen. Dan gelden andere regels. Maar daarmede worden zij ook rechtstreeks verantwoordelijk.

  Ik herhaal hier een citaat van Bob, eerder in deze discussie, welke ik volledig onderschrijf.
  Citaat: “… De VvE (het benoemde bestuur) staat in directe verhouding tot de leden, de beheerder indirect (via bestuur) op basis van de beheersovereenkomst.
  De verantwoordelijkheid is gedeeld en waarschijnlijk zal er een samenwerkingsovereenkomst (moeten) worden gesloten om over en weer (bestuur en beheerder) de verplichtingen en taakverdeling in het kader van de AVG vast te leggen.”
  Dat zie je ook vaak terug in de samenwerkingsovereenkomst die veel beheerders met VvE’s afsluiten.
  Citaat uit een dergelijke samenwerkingsovereenkomst: “In overweging nemende dat:

  D. de Beheerder en de VvE hun rechten en plichten die over en weer voortvloeien uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG ,voor zover mogelijk, willen vastleggen middels deze overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”);
  E. de Beheerder en de VvE samen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen, zodat zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn;
  enz.”
  Ik zie daar geen probleem in !