Reageer op: Eigen risico Glasverzekering

#8717
Bob
Deelnemer

  Na de zin uit het boek door Rob geciteert (uitleg artikel 17 MR1973) volgt de volgende tekst.
  Bron, het boek van de heer mr. Rijssenbeek op bladzije 167.
  Quote
  Artikel 17 lid 6 MR 1983 voegt daar aan toe: indien en voor zover er geen verzekering bestaat als bedoeld in artikel 8 (de verzekering voor water-, storm-, brand- en ontploffingsschade). Indien er wel een dergelijke verzekering is, draagt het bestuur zorg voor de reparatie van het glas. Vanzelfsprekend moet dan wel
  het glas in de verzekering zijn meegenomen. Dat is niet altijd het geval.
  Unquote
  Merk op dat bij Danny het glas in de verzekering is meegenomen!
  Need I say more?
  Meer kan en zal ik in dit topic niet schrijven.
  Met vriendelijke groet,Bob