Reageer op: Eigen risico Glasverzekering

#8723
Bob
Deelnemer

  Tot slot dan toch maar weer. Het artikel 17 lid 6.
  Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken eigenaar en gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van artikel 8.
  Ergo: geen verzekering dan voor rekening eigenaar/gebruiker zelf.
  Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie.
  Ergo: wel verzekering dan moet het bestuur (is dus VvE) repareren. In de tweede volzin geen woord over voor wiens rekening. Denk niet dat hier wordt bedoeld dat het bestuur het werk moet doen en actie moet nemen richting glaszetter, maar dat de kosten door het bestuur bij de eigenaar/gebruiker wordt neergelegd.
  Hier wordt naar mijn stellige overtuiging (en tegenover/in contrast met de eerste volzin) bedoeld dat de kosten dan ook ten laste komen van de VvE en minus eigen risico voor de verzekering.
  Immers het glas in de gevel is en blijft een gemeenschappelijke zaak ingevolge artikel 9 waarvoor in het gewijzigde artikel 2 lid 3 geen afwijkende kostenverdeling is vastgesteld.
  Met vriendelijke groet, Bob