Reageer op: VVE verleent extra diensten aan eigenaars, echter..

#8761
K. Rab
Deelnemer

    Beste Hdesnoo,
    Het lijkt erop dat u zelf een overeenkomst dient te sluiten, te meer ook omdat het huishoudelijk reglement er weinig over zegt. Het lijkt me verstandig om bij de eerstvolgende vergadering het hr aan te passen en e.e.a. duidelijker te benoemen. U schrijft dat de kosten €190.000 zijn, honderdnegentigduizend. Is dat uw koopsom van het appartementsrecht, of bedoelt u €190,- per maand voor diensten?
    Mocht de meerderheid van de eigenaren (lees: benodigde hoeveelheid stemmen om een aanpassing te doen) er niets aan willen doen, dan trekt u helaas aan het kortste eind.
    Heeft u de stukken voor 2019 reeds ontvangen?
    Heeft u er al eens met een medebewoner over gesproken?