Reageer op: Bestuur bestaat uit echtpaar mag dit?

#8762
K. Rab
Deelnemer

    Beste AV67,
    Zij kunnen samen het bestuur vormen, in zoverre dat er een vacature moet zijn voor de derde positie en daar ook actief invulling aan gegeven moet worden.
    Bij particulier VvE beheer is dit een veelvoorkomend “probleem”, de vriendjes van de bestuurders krijgen een voorkeursbehandeling. Wat staat er in de splitsingsakte opgenomen over de duur van de bestuurstermijn? Als deze is verstreken of binnenkort verstrijkt, kan een nieuw bestuur worden gekozen.
    U spreekt van “hooguit 6 mensen, inclusief bestuur”. Kan ik daaruit concluderen dat er fors meer eigenaren zijn maar uit desinteresse geen aanwezigheid bij de vergadering?
    Dat maakt het lastig om tegen een bestuur en medestanders in te gaan