Reageer op: Bestuur bestaat uit echtpaar mag dit?

#8773
K. Rab
Deelnemer

  Beste AV67,
  Dank voor uw toelichting.
  De kascommissie is een controlerend orgaan binnen de VvE en moet bestaat uit 2 leden van de VvE, uiteraard niet zijnde een bestuurslid.
  Noch een beheerder, noch een bestuurslid kan iets bepalen. Dat doet de ALV.
  Dat u, naar uw zeggen, vergeten bent toestemming te vragen voor het plaatsen van een CV installatie omdat u daarvan niet op de hoogte was, maar dit alsnog gedaan en verkregen hebt, acht ik daar weinig kans van slagen door het bestuur.
  Voor wat betreft de locatie van de ketel: in de installatiebranche wordt van professionals verlangt dat zij van de nieuwste richtlijnen op het gebied van energie én veiligheid op de hoogte zijn en dit dan ook toepassen.
  Zo is een bouwkundige van mening dat een cvketel “binnen het circuit” geplaatst moet zijn, terwijl een energie-adviseur de ketel liever buiten het systeem ziet (zoals bij uw zoon) met het oog op eventuele CO2 uitstoot. Daarnaast dient een CV ketel een eigen afvoer te hebben, welke qua afmeting, materiaal en hoogte ook moet voldoen aan het type ketel. Dat de afvoer door het rookkanaal zou moeten, is technisch onmogelijk.
  Wellicht is het een idee om overige eigenaren ook eens op deze site te wijzen.
  Vanuit mijn eigen vakgebied gesproken: een inactieve VvE, een VvE die financieel niet gezond is of niet voldoet aan de wettelijke vereisten, drukt zéér op de waarde.
  Indien gewenst kan ik met u meekijken, maar daarvoor heeft u mijn mailadres nodig en het is mij niet duidelijk of ik u die mag geven volgens de richtlijnen van deze site