Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#879
Bob
Deelnemer

  Beste Rob,
  Wederom dank voor de gestelde vraagtekens en het andere perspectief.
  In mijn beleving is in het (evoluerende) appartementsrecht één van de voornaamste “drivers” de (financiële) bescherming van de appartementsgerechtigden tegen bijvoorbeeld in het voorkomende geval te spilzieke besturen en groot-eigenaars die zich, in tegenstelling tot de realiteit, boven de vergadering stellen.
  Vandaar dat ik in mijn betoog ook verwijs naar artikel 3 lid 1.j. Het gaat in de restrictieve uitleg (vergelijk jurisprudentie over nieuwjaarsrecepties) om het feit wat nu wel en wat nu niet onder het “belang” van de gezamenlijke eigenaars is te vatten. Met nieuwjaarsrecepties is er, gegeven de jurisprudentie, al geen eenduidig oordeel aan te wijzen, en daarom kan ik me heel goed voorstellen dat hetzelfde zou gelden voor andere betwiste “belangen” (zie ook sleutelkastjes hierboven in mijn reactie op Carla).
  Gegeven de voorgaande gedachtewisseling bestaat er bij mij weinig twijfel of het aanbrengen van camerabeveiliging valt onder het regime van artikel 38 leden 5, 7 en 8. Ik denk dat we het daarover eens zijn?
  De vraag blijft bij mij echter nog steeds of ik als eigenaar van een appartementsrecht wel/niet “voordeel trek” van de camerabeveiliging (het besluit).
  Wat is in deze de definitie van “voordeel trekken”? Dat heb ik nog nergens uitgebreid toegelicht kunnen vinden, ook niet in jurisprudentie.
  Naar mijn idee blijft ook de volgende vraag overeind. Kosten mogen alleen maar ten laste worden gebracht van de (leden van de ) VvE indien zij vallen onder artikel 3 MR 1992. Voor camerabeveiliging blijft mijn twijfel met jouw reactie ook overeind. Wat is de definitie van “belang”? Ook daar heb ik geen jurisprudentie over kunnen vinden.
  Naar ik hoop vervolgen we deze gedachtewisseling. Ik weet het niet en blijf op zoek naar antwoorden.
  Vriendelijke groet,
  Bob.