Reageer op: Voorzitter ALV

#8813
VVEkenner
Deelnemer

    Conform onze AvS, is het MR 1973 vigerend. “Administrateur” is bestuur en draagt aansprakelijkheid voor bestuurshandelingen totdat decharge verleent is door ALV. Voorzitter van de Vergadering (VvdV)heeft geen bestuurlijke aansprakelijkheid . Als een VvdV niet ingeschreven hoeft te staan bij KvK, is de VvdV  NIET gerechtigd/gemachtigd financiele verplichtingen met derden aan te gaan, namens de VVE.WEL kan een VddV en uitgave vooraf goedkeuren (intern) die ten laste van de reserve komen, indien deze uitgave een bedrag in de AvS te boven gaan, of meer dan 10% overschrijding t.o.v. van een exploitatiepost in de jaarlijkse begroting leiden.
    Klopt mijn bewering.
    Schieten maar!..;))