Reageer op: Voorzitter ALV

#8815
Rob
Deelnemer

  WEL kan een VddV en uitgave vooraf goedkeuren (intern) die ten laste van de reserve komen, indien deze uitgave een bedrag in de AvS te boven gaan, of meer dan 10% overschrijding t.o.v. van een exploitatiepost in de jaarlijkse begroting leiden.

  Wáár in MR1973 lees jij die bevoegdheid voor de Voorzitter vd Vergadering?

  WEL kan een VddV en uitgave vooraf goedkeuren (intern) die ten laste van de reserve komen, indien deze uitgave een bedrag in de AvS te boven gaan, of meer dan 10% overschrijding t.o.v. van een exploitatiepost in de jaarlijkse begroting leiden.

  Dat valt ook wel weer mee volgens mij.
  Zoek eens op alle woorden ‘voorzitter’ in het MR1973. 😉
  O.a. is de VvdV ook bevoegd om een vergadering bijeen te roepen en heeft de VvdV samen met één van de eigenaren de beschikking over de gelden in het reservefonds.
  In BW5:133 is tevens bepaald dat het bestuur, bij belet of ontstentenis van het bestuur of in geval van een tegenstrijdig belang met het belang van de VvE, vervangen dient te worden door de VvdV.
  In die zin is het dus eigenlijk best vreemd als een VvdV, niet zijnde ‘voorzitter van het bestuur’ niet bij de KvK ingeschreven zou hoeven worden 😉