Reageer op: Eigen risico Glasverzekering

#8852
Rob
Deelnemer

    Ik denk dat je er nooit automatisch vanuit moet gaan/kan gaan dat een besluit van de vergadering op basis van artikel 10 vrijwel altijd stand houdt bij toetsing door een rechter, zie bijvoorbeeld deze uitspraak.
    Citaat: “… voor de vraag of de terrasvlonders al dan niet gemeenschappelijk zijn, is voorts bepalend hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de splitsingsakte. Bij de uitleg daarvan komt het aan op de daarin tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan. Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de omschrijving in die akte van de onderscheiden gedeelten van het gebouw, bezien in het licht van de gehele inhoud van de akte”.

    Uiteraard is er ook jurisprudentie waar de rechter wél het besluit van de vergadering volgt, echter wél altijd op grond van diezelfde objectieve maatstaven.
    Naar mijn mening moet ook de vergadering die keuze uitsluitens maken op grond van die objectieve maatstaven, en kan die keuze mijn inziens niet gebaseerd worden op wat de meerderheid vindt, wil of wenst. !