Reageer op: A V G

#8874
Rob
Deelnemer

  … Alleen ben ik het niet eens met je zinsnede ‘buiten het bestuur om’. In alle bij mij bekende VvE’s zijn de werkzaamheden rondom de overdracht, waaronder de verklaring, opgenomen in de beheerovereenkomst. Met andere woorden, het bestuur/de VvE draagt deze werkzaamheden letterlijk over aan de beheerder.

  Ik deel hierin de mening van William.
  Zo staat het feitelijk ook in het/de modelreglement(en).
  “De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het incasseren van alle ontvangsten en het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige specificaties en opgaven aan de eigenaars en het bestuur, zoals een en ander nader zal worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst – op te dragen aan een door haar aan te wijzen administratief beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen.”
  Naar mijn mening heeft de beheerder echt wel een eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid om zijn opgedragen taken op een goede en juiste wijzen uit te voeren.
  Bij een ‘simpele’ verkoop zal de controle van de verklaring best wel meevallen inderdaad.
  Als het gaat om gedwongen verkoop met incassokosten en gerechtelijke kosten enz. zal die controle voor de doorsnee bestuurder al een stuk ingewikkelder zijn, waarmee ik ook niet wil zeggen dat alle controle achterwege moet blijven.
  Toch moet er ook een zeker vertrouwen zijn in de beheerder en zou je eigenlijk geen schaduwboekhouding moeten bijhouden om de beheerder te controleren.
  Waarom maak je dan uberhaupt gebruik van een beheerder?
  Volgens mij betaal je als VvE best veel geld aan de beheerder om de taken zoals opgedragen uit te voeren.
  Ik ben ervan overtuigd dat beheerders echt niet wat aanrommelen in dergelijke kwesties.