Reageer op: Niet meebetalen, toch meebepalen?

#8916
Bob
Deelnemer

  Hi Peter,
  Alle MR’n kennen bepalingen waaruit het stemrecht voortvloeit/volgt.
  MR1973 37 lid 1 jo. 35, 1983 en 1992 38 lid 1 jo. 36, 2006 52 lid 1.a jo. 49 en tot slot 2017 56 lid 1.a jo. 53 lid 1.
  Per MR zou ieder eerstgenoemd artikel(lid) moeten worden aangevuld/gewijzigd, bijvoorbeeld als volgt.
  Besluiten betreffende zaken en rechten die slechts voorzieningen betreffen die dienstbaar zijn aan een of meer doch niet alle prive-gedeelten, respectievelijk van die privé-gedeelten waarvan de daarmede verband houdende kosten voor rekening komen van één eigenaar of een bepaalde groep eigenaars, kunnen uitsluitend worden genomen door de eigenaar(s) van dat/die appartementsrecht(en).
  Deze aanvulling/wijziging bepaalt het beperktere stemrecht. Is een dergelijke aanvulling niet in de AvS opgenomen dan hebben alle (!) eigenaars stemrecht.
  Merk voor de volledigheid op dat deze aanvulling/wijziging noodzakelijk is voor alle MR’n, waarbij alleen MR 2017 kan worden uitgezonderd gezien artikel 56 lid 1.b.
  Dat artikellid geeft de vergadering mogelijkheden en daarmee verband houdende opdrachten.
  Met vriendelijke groet, Bob