Reageer op: A V G

#8920
Rob
Deelnemer

  Ik begrijp echter niet dat er in de kolom rechtsgronden kruisjes staan onder wettelijke plicht etc. Tenzij de beheerder hier ook bestuurder is en als zodanig ingeschreven bij de KvK, is er maar één rechtsgrond voor een beheerder en dat is de overeenkomst (met de VvE).

  Hoi KV66,
  En daarmee zijn we weer terug op de helft van deze discussie 😉
  Dat komt dus omdat deze beheerder er óók vanuit gaat dat zij samen met de VvE op basis van de beheerovereenkomst en de reglementen (de mogelijkheid om de administratie aan een andere partij op te dragen) ‘gezamenlijk verantwoordelijke’ zijn !
  Waar jij volgens mij nog niet aan wil 😉 🙂
  Citaat website VvE metea: “De wetgever en de AP adviseren om onderling afspraken te maken over de plichten die de AVG aan de verwerkingsverantwoordelijke oplegt. Deze afspraken hebben wij vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, zodat het o.a. voor de betrokkenen duidelijk is bij wie zij terecht kunnen voor het uitoefenen van zijn of haar rechten, zoals bijvoorbeeld het recht van inzage en rectificatie.”
  Het getoonde verwerkingsregister is dan onderdeel van die samenwerkingsovereenkomst.