Reageer op: A V G

#8934
Rob
Deelnemer

    Hoi KV66,
    Het “opmerkelijke” is misschien nog wel dat Rijssenbeek óók degene is die samengewerkt heeft bij het totstandkomen van eerder genoemde samenwerkingsovereenkomst/verwerkersovereenkomst.
    Ik wilde je eerst gaan vragen, of het wellicht een idee is om Rijssenbeek te vragen waarom zij nu kennelijk een andere mening zijn toegedaan, maar…….. het antwoord kwam vandaag toevallig net voorbij bij mij, en wel via dit bericht.
    Citaat uit artikel : “… Uit een recente uitspraak van het (Europese) Hof van Justitie volgt dat een partij reeds als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt als invloed wordt uitgeoefend op de verwerking van persoonsgegevens. Bij  gezamenlijke verantwoordelijkheid hoeft geen sprake te zijn van een gelijkwaardige verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit is onder meer de reden waarom wij van oordeel waren en zijn dat een VvE-beheerder en een VvE in veel gevallen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn.”
    Wel weer erg jammer dat zij in dat artikel dan weer niet aangeven wanneer er dan géén sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 😉