Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#895
Bob
Deelnemer

  Goedenavond Carla en Rob,
  De reacties van jullie beiden net gelezen.
  Allereerst Carla. Duidelijk verhaal. Naar mijn idee is het verhaal in jullie VvE helemaal “volgens het boekje” afgehandeld. Het heeft dan misschien wel even wat tijd gekost, maar het eindresultaat klopt als een bus. Zeker ook met de toevoeging die je in de laatste alinea neerschrijft. De spijker op z’n spreekwoordelijke kop.
  Vervolgens Rob. Hier wil ik graag even reageren op een tweetal punten.
  1. In de 3e alinea schrijf je iets over de belangen van meerdere doch niet alle eigenaars. Dit is niet echt geregeld in het MR 1992. Om die reden wordt op dit punt soms (afhankelijk van de specifieke omstandigheden in die VvE) aangevuld in de akte van splitsing. Bij onze VvE zijn bijvoorbeeld afwijkende kostenverdelingen beschreven (in afwijking van de standaard gehanteerde breukdelen) waar het gaat om zaken waarvan meerdere eigenaren (maar niet alle) “genieten” en die daarvoor dus ook met een andere kostenverdeling betalen. Het gaat dan om belangen van één of meer, doch niet alle eigenaars. In verband daarmee is in de (onze) akte van splitsing ook het artikel 38 lid 1 aangepast v.w.b. het stemrecht (alleen voor de belanghebbende eigenaars).
  2.In de 5e alinea beschrijf je een wat jou betreft “vreemde gang van zaken”. Hier volgt “the world according to Bob” (zo beknopt mogelijk).
  In MR 1992 artikel 3 worden (limitatief!) alle schulden en kosten die voor de rekening van alle eigenaars (kunnen) komen opgesomd. Die schulden en kosten komen ingevolge artikel 2 conform het vastgestelde breukdeel voor rekening van de respectieve eigenaars. Het is niet mogelijk om voor die kosten en schulden van het vastgestelde breukdeel af te wijken! Merk op dit punt op dat artikel 3 maar één stand kent; het gaat alleen maar over alle eigenaars (NB: maar er zijn mogelijk afwijkingen van kracht zoals in het geval genoemd onder 1. hierboven). Voorts gaat het om gemeenschappelijke gedeelten en zaken, en nadrukkelijk “as is where is”. De bestaande toestand is bekend en die moet door de VvE worden beheerd en onderhouden.
  Naar het voorbeeld van Carla. Wanneer 2 van de “x” eigenaars “lieverkoekjes” willen dan gaat het in dit specifieke voorbeeld om wijzigingen aan de bestaande gedeelten en/of zaken. Die wijziging al dan niet toestaan is voorbehouden aan de vergadering (zie ook het eerder door mij aangehaalde artikel 9 lid 2). Juist omdat het een wijziging van de gemeenschappelijke toestand betreft wordt een afwijkende kostenverdeling mogelijk gemaakt door het veelbesproken artikel 38, en daarvan met name lid 8. Daarmee “ontstaat” een financiering die kan (zal) afwijken van het standaard gehanteerde breukdeel (alleen 2 voordeeltrekkers). Wanneer dit niet zo zou werken dan zou er in het genoemde lid slechts een zinloze (onzinnige) bepaling staan. Naar mijn overtuiging moet “in de geest van het MR” een ruime interpretatie worden gegeven aan het begrip nieuwe installatie. Zie het bestaande hek als een nieuwe (naar wens van 2 leden aangepaste) installatie. De 2 genieters financieren als (enige 2) belanghebbenden, met toestemming van de vergadering, de verandering aan het hek (waarbij 38 lid 7 in acht wordt genomen).
  Ook hier weer naar het verhaal van Carla. De 2 belanghebbenden kopen het te vervangen stuk hek niet van de VvE en worden dus ook geen eigenaar van het stuk hek dat naar hun wens (slechts) wordt aangepast (gewijzigd). De afsluitbare poort vervangt slechts een stukje van de totale eigendom van de VvE (alle eigenaars). Het complete hek van de VvE (inclusief het door een poort vervangen deel) is en blijft de eigendom van de VvE. De 2 eigenaars hebben slechts de wijziging bekostigd. De nieuwe situatie is door de vergadering goedgevonden en de nieuwe situatie wordt beheerd en onderhouden door en op kosten van de VvE (is weer alle leden) en het onderhoud van de situatie drukt weer (conform vastgesteld breukdeel) op alle leden. Géén problemen met nieuwe eigenaars en andere rechtsopvolgers en de vurige wens naar genoegen van de 2 verzoekers vervuld.
  Om deze reden ben ik van mening dat het in de VvE van Carla “volgens het boekje” is geregeld.
  Vriendelijke groet,
  Bob.