Reageer op: Redenen om exploit. overschotten wel/niet terug te betalen aan de eigenaars?

#8961
kv66
Deelnemer

    Misschien moet je eens kijken welke posten er nu eigenlijk voor zorgen dat er een overschot is. Dan kan je overwegen om die posten anders te begroten, bv opnemen in de meerjarenbegroting. Dan zitten die posten in de dotatie aan het reservefonds.
    Hebben wij ook gedaan en nu hebben we ieder jaar een tekort; er is jaarlijks altijd wel een onvoorziene uitgave die onder een van deze posten valt. Op de ALV (vast punt op de agenda van de ALV) besluiten we dan het tekort ten laste van het reservefonds te laten komen. Iedereen blij en geen overbodige administratie.