Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#897
Carla
Deelnemer

  Bedankt Bob, voor je uitgebreide reactie.
  Ik was er zelf al drie keer aan begonnen vandaag, maar er frummelde zich steeds andere ‘prio’s’ tussen. 😉
  Wat artikel 9, lid 2 betreft, daar ligt eigenlijk het begin van hetgeen is uitgerold.
  N.l. de toestemming van de VvE vergadering.
  En om die te weigeren zal je goede grond moeten hebben.
  Zou de VvE toch weigeren en de belanghebbende gaat naar de kantonrechter voor een vervangende machtiging, dan krijgt hij deze, zeker wanneer er geen sprake is van goede grond betreffende de weigering.
  Maar dan komt de vraag, wie gaat dat betalen?
  Daar lag dan ook de crux.
  En vanzelfsprekend houdt het geven van toestemming niet ook betaling in.
  De twee belanghebbenden zullen de kosten zelf moeten dragen.
  Aanvankelijk wilden ze dan ook alleen beiden een sleutel van het afsluitbare hek.
  Dit echter leverde het bezwaar op dat je aan twee eigenaars een ‘alleenrecht’ van een deel van een gemeenschappelijke zaak gaat geven. Waarbij dan weer ingewikkelde constructies nodig zijn b.v. het vastleggen van goede afspraken in een ‘gebruikersovereenkomst’.
  Er moet dus een cilinder in de deur, gelijk aan die van de voordeur van het gebouw. Waaruit blijkt dat het alles, na wijziging gemeenschappelijk is en blijft en dus ook alle eigenaars gebruik kunnen gaan maken van deze afsluitbare deur. ( al zal dat in de praktijk niet gebeuren. )
  Tja, hoe een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie toch minder eenvoudig blijkt.
  Saillant detail:* gebouw is opgeleverd in 2005
  * hek is geplaatst in 2006
  * belanghebbende heeft appartementsrecht verkregen in 2009
  * maakt sinds januari 2013 bezwaar. ( kende dus de situatie )
  * het gaat om het makkelijker bereiken van een bovengrondse
  parkeerplaats. ( eigendom verlangende partij)
  * belanghebbende heeft ook nog een parkeerplaats in de onder-
  grondse parkeerkelder.
  * belanghebbende heeft geen auto.
  De laatste twee details zijn natuurlijk juridisch niet van waarde in deze, maar als je het toch over argumenten hebt.;-) Zoals in veel ‘conflicten’gaat het vaak om iets anders. Maar wat is vooralsnog een raadsel.
  @ Rob, wanneer je van menig bent dat wanneer het hek van de gemeenschap blijft de VvE ook zou moeten betalen……bedenk je dan eens een volgende ( mogelijke )
  situatie.
  * De Vve gaat akkoord én onttrekt de kosten aan de algemene middelen.
  * Eigenaar verhuist en de nieuwe eigenaar verzoekt ( om haar/hem moverende redenen ) het hek weer te gaan voorzien van een deur zonder slot.
  Help! 😉
  Nog even….Bob en Rob heb werkelijk genoten van het ‘spelen met woorden’.
  Ik houd daar van. ( dwarsliggers !);-)
  Een vriendelijke groet,
  Carla