Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#899
Rob
Deelnemer

  Ik vind het nog steeds een bijzondere besluitvorming.
  Zeker nu besloten is om de deur zodanig te maken dat iedere eigenaar gebruik daarvan kan maken.
  Alleen als de bovengrondse parkeerplaats uitsluitend aan de 2 verzoekende eigenaren toebehoren en andere eigenaren derhalve nooit op die plaats (kunnen) komen kan men volhouden dat alleen de twee verzoekende eigenaren daar conform art. 38 lid 8 “voordeel uit trekken”.
  Aangezien Carla in een eerdere reactie schreef dat de kosten door (inmiddels 2) aanvragers dienen te worden betaald sluit ik niet uit dat andere eigenaren wellicht ook voordeel uit die situatie kunnen hebben.
  Stel je voor dat alleen 1 van de eigenaren het verzoek gedaan had, en voor eigen rekening het gehele hek vervangen zou hebben.
  Zou het dan niet bijzonder vreemd zijn als op een later tijdstip de tweede, en mogelijk daarna meer eigenaren ineens van dat hek gebruik gaan maken zonder dat zij enige bijdrage hebben hoeven leveren aan de financiering daarvan !
  Bob, ik ben blij met je kort aanvulling van 13-06-2015 om 20:51 want ik vond persoonlijk niet dat men een “nieuwe installatie” ruim moet interpreteren en vond eveneens de verandering van het hek niet onder de noemer ‘nieuwe installatie’ vallen.
  Als ik het goed begrijp komt het er bijna op neer dat de ALV alle verzoeken van eigenaren bijna maar moet inwilligen om niet verzeild te raken in juridische procedures uit angst omdat men via de rechter een vervangende machtiging kan vragen.
  Het is omgekeerd natuurlijk ook altijd mogelijk dat een eigenaar, die bijvoorbeeld door het nieuwe hek extra geluidsoverlast of andere hinder zou ondervinden naar de rechter stapt omdat hij het weer niet eens zou zijn met het besluit om toestemming te verlenen.
  Als de ALV in redelijkheid en billijkheid tot een besluit is gekomen om wel-of geen toestemming te verlenen zal de rechter mijn inziens echt niet snel de besluitvorming terzijde leggen.
  Dat geldt dus ook voor de situatie waarin er een nieuwe eigenaar zou komen die verzoekt om van het draaihek weer een vast hek te maken.
  Als de ALV dan in redelijkheid en billijkheid weer tot een besluit daarover is gekomen zou ik niet zo bang zijn voor juridische procedures.