Reageer op: A V G

#9014
DikOz
Deelnemer

    @Rob Duidelijk en we zijn het duidelijk niet eens. Als voorbeeld neem ik art 3.2 en 12.1. Ik zou in een samenwerkingsovereenkomst zoiets verwachten als (zwart is toegevoegd):
    “3.2 In het als bijlage 1 bijgevoegde verwerkingsregister is bepaald welke Persoonsgegevens door de VvE en welke door de Beheerder worden verwerkt, voor welke doeleinden die Verwerking is bestemd en wie waarvoor verantwoordelijk is. ”
    “12.1 De VvE en de Beheerder behouden zich het recht voor de Overeenkomst aan te vullen en te wijzigen; die zal na kennisgeving de ander binden, tenzij de nieuwe Overeenkomst binnen 30 dagen na toezending aan de ander schriftelijk wordt verworpen, waarbij het recht op verwerpen niet bestaat indien de wijziging een gevolg is van een nieuwe regel of wet van overheidswege.”
    En als zo’n samenwerking echt bedoeld was, zou zoiets als het bovenstaande erin gestaan hebben getuige art 1.5 “De Beheerder en de VvE zullen de lopende verplichtingen ten aanzien van Persoonsgegevens blijven nakomen, indien daarvan na beëindiging van de Overeenkomst nog sprake is
    Overigens, spijtig dat er niets in staat over toestemming vragen, ook al geldt er meestal een andere grondslag. Zou, in dit geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke,  de beheerder rechtstreeks aan de leden toestemming moeten vragen voor zijn verantwoordelijke zaak (zie 3,2)  waarin toestemming vereist is?