Reageer op: Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

#9018
Bob
Deelnemer

  Hi Melne,
  Lang niet gezien. 😉

  Het lijkt mij in strijd met de wetgeving !

  Ik verwijs op dit punt naar artikel 20.4.

  <Artikel 20.4 van de Hoofdsplitsing, ondersplitsing en onder-ondersplitsingsaktes
  De vergadering kan besluiten om (een deel van) een gemeenschappelijk gedeelte of een gemeenschappelijke zaak in gebruik te geven – al dan niet tegen een vergoeding – aan een eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht of aan een derde. De eventuele baten van het in de vorige zin bedoelde gebruik geven komen uitsluitend toe aan die appartementsrechten waarvan de eigenaar bijdraagt in de schulden en de kosten van het desbetreffende gemeenschappelijke gedeelte of de desbetreffende zaak.>

  Het komt me overigens voor dat de baten niet ten gunste van de beheerder moeten komen, maar ten gunste van de VvE die betreffende plekken tot haar algemene gedeelten mag rekenen.
  Als de hele zaak in het aan te passen HHR goed wordt geregeld is een verwijzing naar het HHR in de huurovereenkomst voldoende.
  Laat verder onverlet wat ik in mijn eerdere reacties al schreef.
  Met vriendelijke groet, Bob