Reageer op: Redenen om exploit. overschotten wel/niet terug te betalen aan de eigenaars?

#9037
Rob
Deelnemer

  De meerjarenbegroting is niet meer dan een uitvloeisel van het MJOP waaruit moet blijken hoeveel geld gereserveerd moet worden voor gepland onderhoud in de toekomst.
  Aan de hand van de meerjarenbegroting wordt eveneens bepaald hoe groot de jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds moet zijn om aan de verplichtingen op termijn te kunnen voldoen.
  In MR1992 is te lezen:
  “Van de gezamenlijke schulden en kosten –waaronder begrepen een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten als bedoeld in artikel 4 eerste lid – wordt jaarlijks door het bestuur een begroting voor het aangevangen of het komende boekjaar ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd.”
  Hierin is volgens mij dus wél al bepaald welke kosten er op de jaarlijkse begroting geplaatst moeten worden, namelijk de “gezamenlijke schulden en kosten” die in dat jaar verwacht worden inclusief een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de onderhoudskosten die op meer jaren betrekking hebben.
  Wanneer er kosten in de MJOB zijn die jaarlijks terugkomen kan het volgens mij dan ook niet anders dan dat die kosten in zijn geheel ook onderdeel uitmaken van het hierboven dik gedrukte en dus op de jaarbegroting van de VvE geplaatst dienen te worden.
  Zoals gezegd wordt op basis van het MJOP geld gereserveerd voor (toekomstig) groot-onderhoud.
  Ik vind het dus geen goede zaak wanneer men gelden uit dat fonds ook gaat gebruiken om tekorten op de begroting op te vangen.
  Uiteindelijk moeten die kosten toch ook weer aangevuld worden om op termijn geen tekorten in het onderhoudsfonds te krijgen.