Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#905
Bob
Deelnemer

  Goedenavond Carla en Rob,
  Allereerst mag ik tot mijn genoegen vaststellen dat we het hoe dan ook over één zaak volmondig eens zijn. Leerzame en zeer plezierige gedachtenwisseling.
  Carla bedankt voor het antwoord op de vragen die mij nog restten. Met die antwoorden (incl. de aanvulling van 17.43 uur) is voor mij bevestigd dat het in Carla’s VvE het verzoek uitermate netjes en volgens de regelen der kunst is behandeld/afgehandeld.
  Zonder het een zuiver semantische discussie te willen maken nog het volgende. Dit mede naar aanleiding van de reactie van Rob.
  In artikel 38 lid 8 worden maar enkele begrippen gebruikt, verbouwing en installatie, naast de handelingen aanbrengen en wegbreken. Het blijft onduidelijk wat (in het ultieme geval bij de rechter) onder de definitie van verbouwing en/of installatie valt of zou kunnen worden gebracht. In mijn reactie en de aanvulling heb ik dus beide opties gepresenteerd. Naar mijn overtuiging zou “men” in het geval van het vervangen van een stukje hekwerk ter breedte van ca. 1 meter door een afsluitbare deur net zo makkelijk “een boom kunnen opzetten” over de vraag of dit wel onder het (enge) begrip “verbouwing” zou vallen, als over het feit of (het aanbrengen van) een deur valt onder het begrip (aanbrengen van een nieuwe) “installatie”. Precies om die reden heb ik in mijn reactie aangegeven dat we naar mijn idee zouden moeten kijken naar wat het artikel mogelijk wil maken/bereiken. Het gaat dan om “de geest van de regelgeving”. Het doel van 38.8 is naar mijn stellige overtuiging nu juist dat afwijkende kostenverdelingen mogelijk zijn, afhankelijk van wie er van het besluit “voordeel trekken”.
  Voor wat betreft “installatie” mag ik ook nog wijzen op MR 1992 artikel 9 lid 1.b. Ondanks het feit dat dit artikel niet tot doel heeft om het begrip installatie tot in detail te definiëren geeft het wel een idee van wat er allemaal onder dit begrip zou kunnen vallen. Kennelijk vallen (zelfs) een gezamenlijke antenne, een bliksemafleider, een telefoonleiding en een regenpijp ook onder het begrip installatie (zijn daaronder te brengen). Als ruimdenkend mens met oog voor de geest van de wet zou ik met een beetje goede wil zelfs een deur als installatie kunnen zien. Maar voor alle zekerheid heb ik ook de “verbouwing” nog opgevoerd, wat gegeven de handelingen die moeten worden verricht misschien “wat lichter verteerbaar is” in de voorliggende casus. Met mijn betoog “the world according to Bob” heb ik slechts de basis willen geven voor de mijns inziens zeer zorgvuldige en correcte afhandeling van het verzoek waarmee Carla werd geconfronteerd.
  Ook het “voordeel trekken van” is niet gedefinieerd. Om bij het voorbeeld van Carla te blijven; ik ben van mening dat ondanks het feit dat nu alle eigenaars van de poort gebruik kunnen maken toch geldt dat men er geen voordeel van trekt, maar slechts de 2 aanvragers/betalers. Helaas hebben we geen plattegronden ter beschikking, maar ik durf aan te nemen dat alle andere eigenaars die van hun recht op passage door de poort gebruik wensen te maken daarvoor (ver) zouden moeten omlopen. Die hebben dan alleen maar “nadeel getrokken”, en ze zouden er nog voor moeten betalen ook! Io Saturnalia!
  Carla en Rob nogmaals bedankt voor deze fraaie, constructieve en leerzame discussie (die mogelijk nog wordt vervolgd).
  Vriendelijke groet,
  Bob