Reageer op: Gebruik stopcontacten in gezamelijke ruimten.

#9052
Rob
Deelnemer

  Jij, en alle anderen eveneens een goed 2019 met inderdaad minder VvE zorgen 🙂
  Bij ondersplitsingen zou je inderdaad met meerdere huishoudelijke reglementen te maken  kunnen krijgen waarbij naar mijn weten de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de hoofdsplitsing ook deel uit moeten maken van een eventueel huishoudelijk reglement van de ondersplitsing.
  Ik zou niet weten op welke gronden een huismeester boetes kan uitdelen.
  Veel modelreglementen bieden een VvE wel de mogelijkheid om boetes op te leggen bij overtredingen van de wet, het reglement, of het huishoudelijk reglement.
  Overigens moet de overtreder dan eerst nog, middels een aangetekende brief, door het bestuur op de overtreding gewezen worden.

  wie is mijn aanspreekpunt?Wij zijn huurders van een sociale huurwoning in een groot gemengd blok.

  Jouw eerste aanspreekpunt is naar mijn mening de verhuurder van de woning.
  Bob schreef eerder: “… Als bestuur en/of beheerder niet willen leveren weet je meteen hoe zij denken over huurdersparticipatie in gemengde complexen.”
  Afhankelijk van de “invulling” van die huurdersparticipatie in gemengde complexen kan ik me goed voorstellen dat niet iedere VvE daar achter zal staan.
  Ook ik zie daarin wel zaken die naar ik hoop, nooit uitgevoerd zullen worden 😉