Reageer op: Medebewoning (naast huurders) van een appartement

#9055
Anoniem
Deelnemer

    @ Carla; Eigenlijk willen we aantal bewoners per appartement enigszins beperkt blijft tot stellen of gezinnen en niet dat daar nog allemaal mensen aan toegevoegd worden. Nu gaat het om één extra medebewoner, maar misschien een volgende keer wel om meerdere. De gemeenschappelijke ruimtes zijn relatief klein voor de vier appartementen wat vroeger nooit een probleem was, aangezien er altijd max twee volwassen bewoners per appartement waren. Als dit opschaalt naar 4, 5 of zelfs 6, dan is het voor iedereen plaatsen van fietsen in de gemeenschappelijke fietsenkelder niet meer houdbaar. Ook willen we niet dat het handelen van de bewoners (gezin) en medebewoner een precedent gaat vormen voor de toekomst. Als er sprake is van meerdere appartementen waarbij gezinnen familieleden in huis halen, dan gaat dit uiteindelijk ten kosten van de leefbaarheid voor de overige bewoners. Ondanks dat onderverhuur verboden is en er vraagtekens zijn of de medebewoning niet een vorm van verhuur is, valt deze medebewoning daaraan niet te toetsen. Dit begrijpen we als Vve, maar dit maakt de situatie nog minder wenselijk. (Helemaal omdat het gezin in een eerder stadia al ongevraagd van AirBnB (onder)verhuur gebruik maakte).
    Met bewoners en verhuurder om tafel zitten is geen optie, want die weigeren ieder gesprek. Daarom ben ik voor de Vve op zoek naar een mogelijkheid om een kader te scheppen waarin iets gezegd kan worden over de samenstelling van bewoning per appartement.
    @ Rene; Uiteraard is het gaan samenwonen met een partner of kinderen krijgen of kinderen die een volwassen leeftijd krijgen helemaal geen discussie punt. Mijn formulering was wat dat betreft niet handig te noemen, maar meer bedoelt om te kijken of ze als invalshoek konden dienen.
    ‘Unit’ was trouwens een verkeerde woordkeus voor het type bewoning. Het gaat om verhuur-‘eenheden’ per woning. Dit wordt gehanteerd door de gemeente om o.a. kamergewijze verhuur te indexeren. Dit is meestal gelinkt aan het aantal zelfstandige bewoners en aantal kamers (zie info op internet voor duidelijke definitie).
    Helaas, besef ik dat de mogelijkheden beperkt zijn. Maar de Vve is het er over eens dat de huidige gang van zaken niet wenselijk is. Met mijn post op dit forum wil ik dan ook kijken naar de opties die voor de Vve heeft. Duidelijk is wel, dat als we niets doen, dit tot meer overlast in de toekomst kan gaan leiden.