Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#906
Bob
Deelnemer

Goedemorgen Rob,
Bij herlezing van de thread is mij nog iets opgevallen, waardoor ik noodzaak zie voor deze “nabrander”.
In jouw reactie van de 14e om 16.55 geef je in de 4e alinea aan dat het bijna onmogelijk is om aan te geven of een eigenaar in het geval van de besproken camera’s voordeel trekt of niet. Dat ben ik volledig met je eens. Dat zal pas duidelijk worden wanneer een concreet geval aan de rechter wordt voorgelegd.
Wanneer ik een “geval” tegenkom kom ik daar in dit forum zeker op terug.
In de 5e alinea heb je het voorbeeld van de lift gegeven. Los van de vermoedelijke verschrijving (lees begane grond voor eerste etage) valt me het woord -altijd- op waar je praat over meebetalen. Dat altijd wil ik graag wat nuanceren. Het komt ten eerste regelmatig voor dat in de akte van splitsing wordt vastgelegd dat alleen de eigenaars vanaf de eerste verdieping en daarboven meebetalen aan de lift(kosten). In dat geval doen de bewoners op de begane grond niet mee. Ook niet bij onderhoud en ook niet bij latere vervanging. De akte van splitsing heeft kracht van wet totdat die akte conform de regelen der kunst wordt gewijzigd. Merk ten overvloede op dat voor een lift een afwijkende kostenverdeling niet is verboden.
Dat brengt me op deel twee van mijn reactie. Ook wanneer een complex zonder lift in een later stadium besluit (cf. de regels) om alsnog een lift aan te schaffen en te plaatsen is het mogelijk om onder het regime van MR1992 38.8 een afwijkende regeling v.w.b. de kosten vast te leggen (net als de regeling hiervoor; meebetalen vanaf de 1e etage).
Het is in mijn beleving niet zo dat je kunt spreken van “altijd moeten meebetalen”.
Vriendelijke groet,
Bob.