Reageer op: Redenen om exploit. overschotten wel/niet terug te betalen aan de eigenaars?

#9066
Rob
Deelnemer

  Zoals DikOz aangeeft is de VvE op grond van BW5:126 verplicht een reservefonds in stand te houden die naar mijn mening toch echt bedoeld is voor de uitvoering van groot-onderhoud.
  Daarom sta ik ook niet achter de stelling “… Er wordt geen onderscheid gemaakt in groot, klein of wat voor soort onderhoud dan ook. Het is allemaal onderhoud.”
  KV66 schreef “… Gewone kosten zijn bijvoorbeeld energie gemeenschappelijke zaken, verzekeringen, contracten preventief onderhoud, bestuurskosten, toevoeging aan reservefonds, vervanging lampen en klein onvoorzien (goed in te schatten aan de hand van de laatste jaren)”.
  Interessante opsomming. De vraag is hoe kom je aan deze opsomming? Is dat omdat in het algemeen de jaarbegrotingen van VvE’s er zo uitzien of heb je ergens een lijstje gevonden wat onder ‘gewone kosten’ te verstaan is.”

  In artikel 3 van MR 1992 is bepaald welke schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen.
  Daarin is o.a. te lezen: “… die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of tot het behoud daarvan; en welke verband houden met noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken,… “
  In artikel 5 is bepaald dat er van de gezamenlijke kosten (artikel 3 dus 😉 ) een begroting gemaakt moet worden.
  Sterker nog, daar staat niet dat je een meerjarenplan/begroting voor het onderhoud moet maken. 😉
  Wat overigens natuurlijk wel héél verstandig is om te doen !!!
  Maar KV66,  als  jullie er twee gescheiden begrotingen op nahouden kan het eigenlijk niet anders dan er ook sprake is van twee exploitatieoverschotten en/of tekorten.
  Eén voor de ‘gewone’ kosten en één voor de onderhoudskosten.
  Ik kan me namelijk niet voorstellen dat jullie begroting ‘gewone’ kosten op de cent af nauwkeurig is.
  Maken jullie dan ook voor beiden een afzonderlijke keuze?