Reageer op: Redenen om exploit. overschotten wel/niet terug te betalen aan de eigenaars?

#9069
Bob
Deelnemer

  Kanttekeningen.
  Wat mij betreft wordt er in de discussie (te) weinig rekening gehouden met de door AvS en de modelreglementen ontstane verschillen per VvE.
  Waar wordt gesteld dat er geen MJOP/MJOB moet worden opgesteld klopt dit voor bijvoorbeeld MR1992, maar niet voor MR2006 waar een dergelijk plan en begroting dwingend wordt voorgeschreven.
  Dat er moet worden begroot staat buiten kijf. Houd echter in het achterhoofd dat een begroting niet meer is dan een verwachting, en dat is iets wezenlijk anders dan een resultaat.
  Open deuren:
  Net als in het leven heeft iedereen ook in een VvE regelmatig andere verwachtingen. Verwachting is strikt persoonlijk en DE waarheid of juiste verwachting bestaat domweg niet.
  De omvang van de bedragen waarover de leden uiteindelijk (moeten) besluiten hangt alleen maar af van hoever verwachting en resultaat (achteraf) uit elkaar blijken te liggen.
  Ook dan geldt weer dat het te nemen besluit strikt persoonlijk van aard is, en afhankelijk van smaak (en daarover valt, zo weten wij allen, niet te twisten).
  In een VvE is altijd vastgesteld welke kosten voor rekening van de VvE kunnen komen. Die opsomming is weliswaar limitatief maar kent ook mogelijke (afwijkende) interpretaties. Wat mij betreft zijn er maar twee soorten kosten te onderscheiden, namelijk de jaarlijkse en de meerjaarlijkse (niet jaarlijkse) kosten.
  Welke soort we ook over praten, ze moeten statutair gezien ergens worden begroot, maar hoe precies is nergens dwingend voorgeschreven.
  Tot slot bestaat er ook nog iets als ambitieniveau. Wensen de leden van de VvE alles in nieuwstaat te houden, of mag het wat minder? Wie de enig geldende waarheid kent mag het zeggen.
  😉