Reageer op: artikel 18 splitsingsreglement

#9098
Rob
Deelnemer

    Ook over zaken die benoemd zijn in AvS en MR kan onduidelijkheid/twijfel bestaan. De vergadering heeft alsdan de mogelijkheid om over die zaken te beslissen.

    Ik vraag me af of de vergadering kundig genoeg is een dergelijk besluit te nemen.
    Oók de vergadering zal bij die beslissing moeten kijken naar de bedoeling van de partij die tot splitsing is overgegaan. Die bedoeling moet objectief worden vastgesteld en blijken uit de omschrijvingen in de splitsingsakte en uit de splitsingstekening.
    Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de vergadering kan je alsnog de rechter verzoeken het besluit te vernietigen.