Reageer op: artikel 18 splitsingsreglement

#9102
Rob
Deelnemer

  Wat ik in een ander verband ooit zou hebben opgemerkt zegt mij weinig ….. Ik heb ook geen idee waar op wordt gedoeld. Wat ik in een ander topic behandelde of schreef lijkt me hier off-topic.

  Het gaat om onderstaande qoute uit deze discussie.
  Hetzelfde artikel, alleen een ander reglement, dus zeker niet off-topic.

  Hi Danny, Om netjes af te ronden nog even het advies uit mijn eerste post in deze thread.

  Tot slot geef ik mee dat de vergadering er mijns inziens verstandig aan zou doen om via artikel 10 voor eens en voor altijd duidelijk te maken of het glas al dan niet door haar als gemeenschappelijk wordt bepaald.

  Als de vergadering een beslissing in deze zaak neemt, en natuurlijk op reglementaire wijze, is voor iedereen, wat ook de keuze zal zijn, voor eens en altijd duidelijk gemaakt wat de leden bepalen (nu er voldoende grond is voor twijfel, zoals ik ook al direct aangaf). Een dergelijk vergaderbesluit houdt in het gemeen zeker stand, ook bij toetsing door de rechter. Veel.succes gewenst, vriendelijke groet, Bob

  Ja, de vergadering heeft de bevoegdheid een dergelijk besluit te nemen en nee, de gemaakte keuze is niet bijvoorbaat voor eens en altijd duidelijk !