Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#919
Bob
Deelnemer

  Goedemorgen Carla en Rob,
  Carla heeft een goed punt gemaakt. Ondanks het feit dat de bezoeker van het forum kan uitvinden hoe vaak de bijdragers hebben geschreven blijft het slechts kwantiteit en is het een vragensteller niet duidelijk wat de kwaliteit van het advies of de mening is. Het zou mooi zijn als er een herkenbaar labeltje aan de bijdrager zou hangen die iets zegt over de kwaliteit. Ik realiseer me direct dat het verre van eenvoudig is om iets dergelijks te realiseren, maar het is het overwegen zeker waard. Een andere kant van het verhaal is dat iedere bezoeker van het forum zich moet realiseren dat er op het forum geen rechtspraak plaatsvindt en dat de bezoeker de adviezen zelf moet wegen en waarderen op kwaliteit. Misschien een caveat emptor plaatsen op de site in plaats van te proberen de kwaliteit van de bijdragers te beoordelen?
  Dan nog even een voortzetting van een onderdeel van de casus hierboven. Ik kan het niet laten om hierover nog even te filosoferen. Vandaar toch nog een poging om voordeel trekken (art. 38.8) als een persoonlijk iets te zien. Ook een eigenaar is per slot een natuurlijk persoon en geen rechtspersoon.
  VvE is eigenaar van de gemeenschappelijke zaken (dus in dit voorbeeld ook van een lift).
  De VvE is een rechtspersoon en kan dus niet (zelf) denken, schrijven en voelen.
  Het hoogste orgaan van de VvE bestaat uit natuurlijke personen. Die denken en besluiten voor de VvE.
  Besluiten worden door de leden genomen op basis van persoonlijke (subjectieve) ervaring en inzichten. De besluitvorming binnen de VvE is per definitie gekleurd door persoonlijke voorkeur en mening.
  Voor wat betreft de kostenverdeling in het geval de VvE een lift bezit bestaan twee toestanden die beiden voorkomen en die wettelijk/juridisch gezien beiden zijn toegestaan. Of alle eigenaars delen de kosten (conform vastgesteld breukdeel), of de eigenaars vanaf de eerste verdieping (en hoger) delen de kosten voor de lift (ook weer conform vastgesteld breukdeel).
  Beide voorkomende toestanden krijgen initieel vorm bij het totstandkomen van de splitsing (in de splitsingsakte). Wanneer de akte wordt ontworpen is de kostenverdeling dus naar smaak van de “splitser”. Smaak is hier te vertalen als de “(persoonlijke) visie van de splitser over de vraag wie voordeel trekken van de lift”. De basis voor het besluit is afhankelijk van het (persoonlijke) gevoel van de splitser over wie er eigenlijk belang hebben bij een lift (er “voordeel van trekken”).
  Een bestaande akte van splitsing kan worden gewijzigd. Los van de vereisten rond een dergelijk besluit geldt dat over die wijziging wordt beslist door de leden van de VvE. Weer betrokken op de kosten betreffende de lift kunnen de leden van de VvE kiezen om de ene kostenverdeling in de akte van splitsing, van allen betalen, te wijzigen in, eerste verdieping en hoger betalen. De individuele leden stemmen hierover naar hun persoonlijke idee over wie er voordeel trekken van de lift.
  Niet alleen bij totstandkoming of wijziging van de akte van splitsing speelt de persoonlijke mening over wie “voordeel trekken” een rol, maar ook wanneer een VvE (later alsnog) besluit om, conform MR1992 artikel 38 lid 8, een lift (een nieuwe installatie) aan te brengen. Er is dan nog geen vooraf vastgestelde verplichte wijze van kostenverdeling, en dus moeten de leden niet alleen beslissen dat (of) er überhaupt een lift komt, maar ook hoe de kosten gaan worden verdeeld (moeten alle leden betalen, of alleen de leden die 1e verdieping en hoger wonen?). Het gaat immers om een nieuwe situatie met een nieuwe installatie. Nu de kostenverdeling niet vooraf op objectieve gronden vaststaat en ieder lid voor zich, naar eigen overtuiging over voordeel trekken, kan en mag stemmen is de persoonlijke kleuring een feit. Wanneer er kan (moet) worden gekozen tussen twee mogelijkheden en de keuze vrij is (niet voorgeschreven en objectief) is in het onderhavige geval en met artikel 38 lid 8 een persoonlijke (subjectieve) keuze, afhankelijk hoe het individu aankijkt tegen “voordeel trekken”.
  Q.E.D.
  Met vriendelijke groet,
  Bob.