Reageer op: Bestuurder/beheerder aansprakelijk stellen voor trage dienstverlening

#9196
William
Deelnemer

  Goedemorgen,
  een heel verhaal. Ik neem aan dat je in je laatste alinea ’17 maart 2018‘ bedoelt in plaats van 2017? Daarvoor waren jullie immers geen eigenaar.
  Om te beginnen, volgens mij moet je eerst onderscheid maken tussen bestuur en beheer, zoals ik het lees zijn het een en dezelfde, een externe partij die het beheer op zich neemt maar ook benoemd is als bestuurder.
  Als ik de gang van zaken kort samenvat; Is er dus in oktober 2017 lekkage geconstateerd, veroorzaakt door enkele bouwkundige gebreken. Hierop is een opname geweest ofzo, waaruit een herstelofferte a € 6.000 is gerold. Dit is natuurlijk een niet begroot bedrag geweest, waarop bestuur al dan niet beheerder besloten deze offerte in stemming te laten brengen op de volgende ALV op 17 maart 2018. Kennelijk is deze goedgekeurd want begin april 2018 zijn de benodigde werkzaamheden uitgevoerd. Zeg het maar als ik het verkeerd zie 🙂
  Bovenstaande is mijns inziens in eerste instantie een correcte gang van zaken, zij het dat er enige spoed bij had moeten zijn. Het bestuur had denk ik of gebruik moeten maken van hun bevoegdheden om in geval van nood op te treden, ofwel direct een ALV moeten uitschrijven naar aanleiding van de offerte. Of de offerte van € 6.000 in opdracht moeten geven, en achteraf op de ALV toestemming vragen, maar dat is niet helemaal een nette route natuurlijk.
  Tot slot vind ik het volkomen logisch dat het eventueel functioneren van de beheerder op de ALV besproken wordt. In feite heb jij als persoon geen overeenkomst met de beheerder, maar slechts als lid van de VVE. Hetzelfde geldt denk ik voor de claim. Ik denk ook dat je de claim voor de gemaakte extra huurkosten bij de VvE neer zult moeten leggen, niet bij de beheerder.