Reageer op: Vernietigbaar besluit

#924
Bob
Deelnemer

  Beste Ed,
  Carla ziet het wat mij betreft volkomen juist.
  Toch een aanvulling.
  Zoals Carla al aangeeft zou ik eerst even de gevoelens van de afwezigen nagaan.
  Indien zij geen probleem hebben met het genomen besluit is het probleem direct opgelost.
  Zo zij er wel een probleem mee hebben, en vernietiging van het besluit zouden wensen, ontstaat er een nieuwe situatie.
  Of een extra vergadering of een gang naar de rechter nodig is, en voor hen kansrijk is, hangt onder andere van het volgende af.
  Er is zoals Carla al aangeeft geen enkele rechter die zal vernietigen louter vanwege een overschrijden van termijnen. Voor vernietiging is meer nodig. Ten eerste moet verzoeker een aantoonbaar belang hebben, maar nog veel belangrijker is dat verzoeker aannemelijk zal moeten maken dat indien hij/zij wel ter vergadering aanwezig zou zijn geweest de uitslag van de stemming anders zou zijn geweest.
  Afhankelijk van het benodigde (en mogelijk verzwaarde) quorum, en daarnaast de vereiste meerderheid van stemmen kon dat, zelfs voor 3 verzoekers, in jullie geval wel eens heel moeilijk worden.
  Daarmee bedoel ik het volgende.
  Als het zo is dat het quorum (bijvoorbeeld tenminste de helft van het maximaal aantal uit te brengen stemmen) in de vergadering vertegenwoordigd was (en dat was bij jullie zo met 6 van de 9 stemmen (zelfs tweederde)), en alle 6 stemmen hebben vóór het besluit gestemd, dan is het onmogelijk om in een 2e vergadering een ander besluit te verkrijgen (even aangenomen dat de 6 voorstemmers voet bij stuk zouden houden). Anders is het pas wanneer het besluit bijvoorbeeld is genomen met 4 voor en 2 tegen, dan zou het met de 3 afwezigen ook nog 4 voor en 5 tegen kunnen worden. Resultaat geen of een ander besluit.
  Ik laat dit even weten omdat het in het eerlijke en open overleg met de 3 afwezigen kan worden meegenomen. Als er 6 stemmen voor waren (en blijven) dan maken zij met een tweede vergadering geen kans een ander besluit te realiseren.
  Zoals Carla al aangaf is de beste oplossing de weg van constructief overleg met de 3 afwezigen en zo nodig nog met de andere 6 (maar dan is een extra vergadering in de woonkamer handiger dan 1 op 1 overleg).
  Extra werk, maar realiseer je dat wanneer de sfeer in de VvE goed is, naar mijn overtuiging alles wat redelijkerwijze mogelijk is in het werk moet worden gesteld om de sfeer goed te houden.
  Vriendelijke groet,
  Bob.