Reageer op: opgenomen afwijking splitsingsakte

#9273
Rob
Deelnemer

    Ik ben in het bezit van het boek “het ABC van de VVE” uitgifte VVE Belang. Hierin wordt beschreven onder het artikel nietig besluit “indien een besluit nietig is doordat deze in strijd is met de splitsingsakte-reglement dan is dit besluit zonder meer ongeldig, men hoeft zich niet aan dit besluit te houden, een beroep op de rechter is niet nodig”.

    Dat lijkt mij niet helemaal correct.
    Wanneer het bestuur/de VVE uitvoering gaat geven aan een nietig besluit zal je naar mijn idee toch echt (middels een dagvaardingsprocedure, en geen verzoekschriftprocedure) naar de rechter moeten stappen om dat besluit daadwerkelijk nietig te laten verklaren.