Reageer op: opgenomen afwijking splitsingsakte

#9279
Anoniem
Deelnemer

  Beide dank voor jullie reacties.
  Ik vrees dat het een ingewikkelde kwestie is, hieronder in het kort de situatie van het verloop
  – 2017 budget vastgesteld in de ALV, hier wordt niet gesproken over de kostenverdeling cf akte
  – alle bewoners extra stortingen moeten doen
  – eind 2017 eigenaar geworden na besluit
  – begin 2018 start werkzaamheden groot onderhoud
  – deel werkzaamheden uitgevoerd, 2 kleine blokken 2 grote blokken, beide niet goed.
  – werkzaamheden mis gegaan door faillissement aannemer
  – bestuur gevraagd wat de afwijking op MR betekend opgenomen in akte, is onbekend
  – in juridische procedure tegen aannemer wordt kosten kleien blokken cf getekende offerte geraamd op €5000 per blok en grote bokken op ruim € 15000, aanzienlijk verschil
  – afwijking akte wordt voorgelegd in 2018 instantie gemeente, onderzocht en geven aan dat geen juiste uitvoer akte is geweest,
  – in ALV 2018 wordt een besluit genomen op basis dat akte niet juist is uitgevoerd op basis info instantie dat kleine blokken niet meer hoeven bij te dragen in kosten
  – hier willen ze nu van afwijken omdat een andere partij aangeeft dat het artikel afwijking wat anders aangeeft ( hier heb ik sterk mijn twijfels over)
  – berekeningen gemaakt waar kleine blokken meedragen in kosten van 1/10e offertebedrag, voorstel kleine blokken, lijkt mij zeer schappelijk gezien de kosten worden geraamd op 5000 per klein blok
  -wederom instantie gemeente ingeschakeld en advocaat, deze wijken niet af van hun eerdere standpunt afwijking akte
  – in 2018 vragen gesteld aan bestuur en beheerder juiste uitvoer aan akte te geven en op juiste wijze te verwerken in de jaarcijfers 2017, dit is niet tot uitvoer gebracht.
  – de nog uit te voeren werkzaamheden herstel en vervanging moeten lijkt mij worden uitgevoerd conform akte, dus offertes per boven en beneden gelegen woning anders is dit in strijd met de akte.
  Op basis van bovenstaande moet er een uitsluitsel komen op de afwijking opgenomen in akte, indien de VVE hier onderling niet uit gaat komen dan moet dit denk ik via de rechter worden bevestigd. In de komende ALV gaat er nog gestemd worden om de akte uit te laten zoeken door een Notaris, hopen dat er dan hier meer duidelijk komt en dat het niet zover hoeft te komen dat er naar de rechter moet worden gestapt.
  Wat ik toch wel een kwalijke zaak vind dat niemand in het bestuur na stellen vragen afwijking akte heeft kunnen aangeven wat deze afwijking betekend, het lijkt echt dat of ze de akte nooit hebben doorgenomen of wel hebben gezien maar hebben gedacht laat maar lekker.
  Een zeer omslachtige kwestie.
  Dank.