Reageer op: presentielijst tekenen na vaststelling quorum en alsnog mogen stemmen

#9299
Carla
Deelnemer

    Dat de presentielijst voor aanvang getekend dient te worden, heeft naar mijn idee, te maken met het tellen van de stemmen, zodat na het welkom bekend gemaakt kan worden of er voldoende stemmen aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen.
    Is dat het geval, zoals @ ambsman stelt, dan lijkt het me redelijk en billijk om degene die te laat is, alsnog te laten tekenen en gewoon mee te stemmen.
    Stel je voor, iemand komt te laat binnen…..dan kan je degene toch niet vertellen dat zijn/haar aanwezigheid niet meer van belang is en zij/hij ook niet meer mee mag doen met het stemmen?
    Sterker…..wanneer het quorum niet gehaald zou zijn en de laatkomer is precies de stem die je te kort komt……ga je dan voor een tweede vergadering, of…..heet je de man/vrouw hartelijk welkom en ga je door met de vergadering? Zou me ook nog voor kunnen stellen, afhankelijk van het tijdstip dat de laatkomer binnen stapt, ( mocht het woordje vóór van groot gewicht zijn ) om de vergadering te sluiten en direct na binnenkomst van de laatkomer, wiens aanwezigheid toch dringend gewenst blijkt, de vergadering te heropenen.
    Zelf zou ik er geen probleem van maken. Ik begrijp ook even niet wat het met fraudegevoeligheid te maken heeft.