Reageer op: Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

#938
Bob
Deelnemer

  Hi Carla,
  Lang niet gezien 😉
  Naar ik aanneem heb je niet direct behoefte dat ik jouw resumé gedetailleerd door ga nemen. Ik ga slechts even op wat “scherpe puntjes” in.
  Om te beginnen ben ik met je eens dat we in het geval van deurdrangers, draaihek (de voorbeelden uit “jouw” VvE) en bij energiebesparende maatregelen voor wat betreft het “voordeel trekken” redelijk goed beargumenteerde en objectiveerbare zaken hebben.
  Dat het bij camera-beveiliging en liften minder “clear-cut” is, is na voorgaande debat wel duidelijk. Rob en ik hebben besloten “to agree to disagree” en daar houd ik me dus even aan.
  De uitleg van de opmerking “bijna altijd …..” luidt n.m.m. als volgt.
  (Zie hiervoor ook MR 1992 artikel 38 lid 8 “voor zover deze niet als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen” juncto 38 lid 5 “buiten het onderhoud vallende uitgaven”).
  De schrijver zegt nu dat wanneer het om energiebesparende maatregelen gaat er bijna altijd sprake zal zijn van de situatie als bedoeld in 38.8. Gewoon een “niet noodzakelijke ” vervanging, dus niet in het kader van, of voortvloeiend uit, onderhoud. Ergo een “circus”.
  In jouw lampenvoorbeeld wordt (veel) geld uitgegeven aan onnodige vervanging van (gloei)lampen, terwijl ze nog niet aan vervanging toe zijn, de oude lampen werken immers gewoon en geven licht. Waarom onnodig geld uitgeven terwijl het niet hoeft. Dus, “circus”. Uit jouw eigen verhalen over de VvE begrijp ik dat er bij jullie ook heel erg veel lampen zijn als je die gaat vervangen door “betere” of zuiniger lampen. Anders kan het natuurlijk liggen in het geval oude gloeilampen stuk gaan en niet meer te koop zijn, dan moet een alternatief worden gezocht voor een nieuw peertje (en natuurlijk een redelijk alternatief, geen kerstboomverlichting). 😉
  Zelf geef ik nog even mee (dat heeft de schrijver even niet meegenomen) dat er nog een reden kan zijn dat er geen gekwalificeerde meerderheid hoeft te zijn. In het kader van 38 lid 5 kan het zo zijn dat er een bedrag is vastgelegd in de akte van splitsing. Beneden dat vastgestelde bedrag is de in 38.5 bedoelde gekwalificeerde meerderheid niet nodig, en kan worden volstaan met een “gewone” meerderheid. Als dat bedrag bijv. € 4000,00 is, en je blijft met jouw lampenvoorbeeld onder dat bedrag, dan kan de vergadering met gewone meerderheid beslissen. Minder “circus”.
  Over de MJOP nog heel kort. Zoals eerder in deze thread; wanneer de nieuwe situatie is gerealiseerd, en de eigendom van de gemeenschappelijke zaak bij de VvE blijft, wordt het (alle) onderhoud van/aan de nieuwe situatie door alle leden conform breukdeel verdeeld (en dus ook in en v.w.b. de MJOP).
  Vriendelijke groet,
  Bob