Reageer op: Bestuur wil donatie uit kas aan derden doen

#9391
DikOz
Deelnemer

    @ DickOz……zou je kunnen omschrijven wát het ‘gemeenschappelijke belang van de gezamenlijke eigenaars’ is, bij het aanschaffen van een AED door de leden van de VvE.

    Goede vraag. Mijn insteek was dat regelmatig een beperking van de wettelijke doelstelling van een VvE gebruikt wordt om te zeggen dat iets wel/niet mag. Mijn stelling is dat gezien de wettelijke doelstelling van een VvE aanschaf van een AED door een VvE zou kunnen, zeker bij MR 1992 dat alleen de wettelijke doelstelling vermeldt.  Ik heb zeker geen definitief antwoord op je vraag. Bij een agendapunt ‘AED’, krijg je ongetwijfeld veel argumenten te horen inclusief argumenten waarom dit wel of geen zaak voor een VvE is.
    Ik kan me voorstellen dat een VvE met leden van gemiddeld 30 jaar in dit geval moeilijker een gemeenschappelijk belang kan vinden dan een VvE met leden van gemiddeld 68 jaar. Zelf zou ik maatschappelijke ontwikkeling rond AED’s, noodzaak tot preventief handelen en gevoel van zekerheid opvoeren. Als het belang in ieder geval in de rol van eigenaar (als zodanig, zie ook hierna) moet gelden zou ik  bereikbaarheid en algemene voorziening aanvoeren. Maar het zal nog wel even zoeken worden.
    Wat het doel van een VvE betreft is misschien een proefschrift van N. Vegter uit 2012 nog verhelderend. Zij schrijft dat oorspronkelijk (rond 1951) het doel van een VvE beperkter was en dat het doel in 2 stappen bewust verruimd is door de wetgever. Het slot van het verruimingsdeel is:  ‘Dit [het doel] is aanzienlijk ruimer dan het beheer van het gebouw.’ Wel  met een verwijzing waarin zou staan dat het een probleem kan worden als het VvE doel ruimer is dan het behartigen van de belangen van de appartementseigenaars als zodanig.