Reageer op: Kascommissie mag niet als bestuur accountant wil?

#9441
Rene
Deelnemer

    Nee, de veelgemaakte fout is hier van toepassing, niet het bestuur, maar de ALV is het hoogste orgaan van de VVE. Het bestuur voert het beleid uit wat de ALV beslist heeft.
    De ALV heeft ook ‘t zeggenschap over de controle op het dagelijks bestuur. Controle van de financiën behoort ook bij. En zij (de ALV) beslist dus over benoeming van de kascommissie en als zij dat wenst een accountantscontrole/verklaring.
    Artikel 12.2 verplicht een kascommissie als er geen accountantsverklaring. Echter verbiedt het ‘t opstellen niet van een kascommissie niet. Ook als er al een verklaring van de accountant is.
    Los van deze twee behoort ieder lid gewoon inzage in de gevoerde boekhouding te krijgen als men daarom vraagt. En het lijkt mij heel gezond als het bestuur elk jaar een toelichting geeft op alle uitgaveposten.
    Over het niet publiceren van de ledenlijsten en andere gegevens is hier al voldoende terug te vinden. Uit (ongegronde) angst te veel gegevens vrij te geven, houden ze alles angstvallig achter slot en grendel.