Reageer op: eigenkosten kozijnen, nu wel mee betalen andere

#9453
Don
Deelnemer

  ok heb even doorgespit:
  bij het document van de vve huishoudelijkreglement staat genoteerd:
  onder kopje onderhoud en gebruikt
  1”het schilderen en onderhouden van de kozijnen, ramen, dueren en bovenlichten is voor rekening van de eigenaren. het gebruik van afwijkende kleuren ten aanzien van de buitenkant is niet toegestaan. alle kozijnen, ramen, dueren en bovenlichten dienen in goede staat gehouden te worden in de kleuren —-
  De splitsingacte die genoemd is is de modelregelement splitsing 1992, verdere latere aanpassingen hierop gaan niet in op onderhoud van ramen of kozijnen.
  van belang hierzijn (denk ik) zijn:
  Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars.
  Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder a van het
  Burgerlijk Wetboek die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten of van de gemeenschappelijke zaken of tot het behoud daarvan die welke verband houden met noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken, voor zover die ingevolge het reglement of een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 5:121 van het Burgerlijk Wetboek niet ten laste komen van bepaalde eigenaars, en voor zover die niet vallen onder a;
  en daarnaast:
  Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken
  Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig:
  de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de onder grond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privé gedeelte, de balkonconstructies, de borstweringen, de galerijen, de terrassen en de gangen, de daken, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de hellingbanen, het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft, alsmede het (standaard) hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten