Reageer op: uiteindelijke koopprijs appartement afhankelijk van vergaderbesluit?

#9514
Anoniem
Deelnemer

  In de Funda-advertentie staat een appartement te koop. Als eigenaar van een appartementsrecht koper heb je het recht om de rechter te verzoeken een VvE-besluit te vernietigen. Dat staat in artikel 5:130 BW.
  Het door Bob aangehaalde artikel staat NIET in de appartementswetgeving.
  Omdat het te koop staande appartement onderdeel van een  ‘gemengd complex’ is (met kennelijk 10 of meer huurders waarvan een corporatie KENNELIJK minstens de helft van het totaal aantal stemrechten in de VvE bezit), staat daar netjes bij dat minimaal 70% toestemming van de huurders + gekoppelde huurverhoging benodigd is.
  Ik lees het begrip ‘machtmisbruikende grooteigenaar’ bij niemand anders dan bij Bob. Die eigenaar zal volgens mij echter niets anders doen dan de huurwetgeving hem voorschrijft!
  Bob schreef:
  “zuiver gebaseerd op aannames”
  Nee hoor, dat is een logische gevolgtrekking: ALS de corporatie namelijk MINDER dan de helft van het totaal aantal stemrechten in de VvE bezit en de gezamenlijke eigenaar/bewoners bij elkaar MEER dan de helft van het totaal aantal stemrechten bezitten, dan zou de info uit de Funda-advertentie -“Het besluit wordt niet genomen indien niet de vereiste toestemming van 70% van de huidige huurders is ontvangen (i.v.m. daaraan gekoppelde huur verhoging)”- ONJUIST zijn.
  In een VvE-vergadering wordt namelijk op basis van meerderheid van stemmen besloten.  Dat is appartementswetgeving. Het door Rob aangehaalde artikel heeft slechts betrekking op huurders in een complex en behoort tot huurwetgeving. In gemengde complexen kunnen appartementsrecht en huurrecht met elkaar strijden.
  Op VvE-forum.nl denk ik te mogen opmerken dat ik de advertentie op Funda.nl raar (=opmerkelijk) vind. De op Funda.nl toegezegde € 8.000,- tot € 10.000,- (geschat) t.b.v. kozijnvervanging zal namelijk zonder gerechtelijke tussenkomst zeker niet plaatsvinden als slechts iets meer dan 30% van de corporatiehuurders NIET instemt met kozijnvervanging en de daaraan ‘gekoppelde huurverhoging’.
  [IN MIJN VOORBEELD betreft het een complex met in totaal 60 eigenaar/bewoners + huurders. IN MIJN VOORBEELD is er zonder gerechtelijke tussenkomst geen tegemoetkoming van € 8.000,- tot € 10.000,- als door slechts 10 van de 31 huurders niet wordt ingestemd met huurhoging]
  Bob had misschien liever geen enkel voorbeeld van mij gezien. Maar ook zonder voorbeeld mijnerzijds betreft het een daadwerkelijke Funda-advertentie waar volgens mij best van gedachten over kan en mag worden gewisseld. Misschien weet hij inmiddels meer over het te koop staande appartement dan wat ik al op Funda.nl las. Mocht Bob artikel 7:220 lid 3 binnen de appartementswetgeving grotere waarde toekennen dan het recht van een appartementseigenaar op artikel 5:130 BW dan hoor ik dat natuurlijk graag!