Reageer op: uiteindelijke koopprijs appartement afhankelijk van vergaderbesluit?

#9518
Anoniem
Deelnemer

  Rob schreef:
  “Overigens zou je in de VvE ook te maken kunnen hebben met een groot-eigenaar die geheel zijn eigen keuze maakt.
  Dan zou er zich zomaar een situatie voor kunnen doen waarin 15 bewoners voor het plan zijn, maar de groot-eigenaar tegen, en het plan dus ook niet doorgaat ”
  Ik ben het met Rob eens. Rob reageerde op MIJN VOORBEELD. Dat voorbeeld betrof: “Stel dat het complex 10 huurwoningen en 5 woningen van eigenaar/bewoners omvat en er per woning/appartement 1 stemrecht is (dus 15 in totaal)”.
  De 10 huurders HUREN een woning. Het zou leuk zijn als alle huurders zondermeer nieuwe kozijnen of voordeuren enzo zouden kunnen krijgen als ze die wens uitspreken.
  [In het daadwerkelijke complex zal de corporatie of (groot-)eigenaar voorstander van kozijnvervanging zijn aangezien in de Funda-advertentie sprake blijkt van een ‘daaraan gekoppelde huurverhoging’.]
  Maar stel dat de corporatie of (groot-)eigenaar oprecht -nog- geen noodzaak of voordeel ziet om de kozijnen te VERVANGEN of dit bijv. liever doet als onderdeel van een grote renovatie die in bijv. 2022 gepland staat; kunnen we dan spreken van een ‘machtmisbruikende grooteigenaar’ zoals Bob doet? Dat lijkt me niet.
  Dus ja, het lijkt me mogelijk dat een corporatie of (groot-)eigenaar z’n eigen afweging maakt en in de VvE-vergadering (waar het natuurlijk niet over huurverhoging gaat) tegen het voorstel zal gaan stemmen om de kozijnen te vervangen met de daarbij behorende ‘verplichte eenmalige eigen bijdragen’ (die volgens de Funda-advertentie lijkt geschat op € 18.000,- tot € 20.000,- per woning/appartement).