Reageer op: Afspraken zonnepanelen opnemen in HR?

#9670
Carla
Deelnemer

    Nee, die hoeft niet door alle eigenaren te worden ondertekend. Het moet wel door de leden, in vergadering bijeen, ( voldoende quorum én voorstemmers ) worden goedgekeurd. Die overeenkomst dient dus met de vergaderstukken mee gezonden te worden, zodat een ieder voldoende tijd  heeft e.e.a. te bestuderen. Verder zou ik wel een art. in het huishoudelijk reglement opnemen waaruit voor een ieder, huidige én toekomstige eigenaars, valt op te maken dat het toegestaan is zonnepanelen te plaatsen op het gezamenlijke dak. Met daarin de verwijzing naar de voorwaarden, nl. de gebruikersovereenkomst. ( ook dit gewijzigde huishoudelijk reglement dient te worden goedgekeurd overigens met een versterkte meerderheid. ) Welke ter inzage zou kunnen liggen bij het bestuur.
    Let op…..voor elke liefhebber dient een afzonderlijke gebruikersovereenkomst te worden opgemaakt en die dient wel door die gebruiker én namens de VvE, door het bestuur te worden ondertekend.
    Vergeet ook niet om het bij jullie regerende Modelreglement én de Splitsingsakte na te zien of er nog andere obstakels in staan m.b.t. deze kwestie.
    Kijk ook goed naar de voorwaarden van de verzekeringspolis. wanneer die moet worden aangepast dan zijn de meerkosten ook voor de individuele eigenaars.
    Succes met vriendelijke groet, Carla