Reageer op: totstandkoming HHR

#9705
Anoniem
Deelnemer

  Bij ons (op basis van modelreglement 2006) Art 59. Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd en aangevuld bij een besluit genomen met een meerderheid als bedoeld in artikel 52 vijfde lid. En dat zegt dat dit alleen kan  met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste meer dan de helft van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.
  Dus: aanwezige aantal stemmen moet bekend zijn bij het begin van de vergadering en dat moet meer dan de helft zijn. En dan moet er 2/3 daarvan voor het HHR stemmen, waarbij blanco of ongeldig of onthoudingen niet meetelt. (hoe staat dat in de notulen?)
  Alles wat strijdig is met het Reglement van Splitsing is “nietig”, dat wil zeggen dat het gewoon genegeerd kan worden omdat het “niet tot stand is gekomen”  (even kijken of bij jullie art 59 ook zo luidt). Ik dacht dat je zelfs de kantonrechter niet kunt inschakelen in geval men het niet netjes heeft gedaan, want formeel “bestaat het niet” als men de 50% en 2/3 niet heeft toegepast.
  Is het wel netjes gedaan, dan kun je voor de ALV altijd nog agenderen “niet aangenomen voorstellen voor HHR”.
  PS:  Een splitsingsreglement wordt door de notaris vastgesteld. Die doet dat op basis van een modelreglement (bijv 2006, er zijn ook oudere versies) waar men als VvE een beetje van kan afwijken.
  Splitsingsreglement en huishoudelijk reglement zijn verplichtingen voor de eigenaren van de VVE en moeten verplicht in de “registers” worden ingeschreven. Dat is het kadaster.

  • Deze reactie is gewijzigd 5 maanden, 1 week geleden door .