Reageer op: Vergadering

#977
Bob
Deelnemer

  Beste Jet,
  Uit het verhaal is me duidelijk dat er in het verleden heel veel zaken tegen de regels in zijn gerealiseerd en dat de kosten van het onderhoud aan die zaken drukken op de VvE (alle leden). Kennelijk heeft elk lid wel iets aan dit onrecht verdiend en dus ook een duidelijk belang om de misstanden die door anderen zijn ontstaan, naast de eigen zaken, ook goed te keuren. De linkerhand wast de rechter.
  Dat is in elk geval de conclusie die ik uit de vraag haal.
  Hier zitten ontzettend veel haken en ogen aan. Te veel om “eventjes” een kort en helder (sluitend) antwoord op te geven. Eén vraag is of er in het verleden conform de regelen der kunst is besloten tot de huidige misstand. Zelfs een nietg besluit kan (net als bij een vernietigbaar besluit wanneer vernietiging niet binnen de termijn wordt verzocht) eenvoudig grote juridische problemen geven waarvan het wel eens ontzettend moeilijk kan blijken de gevolgen terug te draaien of te beperken. Voor meer hulp zijn veel meer gegevens nodig.
  In het algemeen ben ik overtuigd van het belang van de komende vergadering. Altijd doen en altijd naar toe gaan (eventueel met hulp van de mogelijk afgesloten eigen rechtsbijstandverzekering). In de aanstaande vergadering worden namelijk besluiten genomen die mogelijk (waarschijnlijk) nietig en/of vernietigbaar zullen blijken. Daar kun je wat mee!
  Mee doen en de stem laten gelden, en TIJDIG aan de juridische noodrem trekken.
  Voorkomen is nog altijd beter dan genezen en zachte heelmeesters maken in dit soort situaties stinkende wonden.
  Veel succes en sterkte,
  Bob