Reageer op: artikel 18 splitsingsreglement

#35010
Rob
Deelnemer

  Interessant….., in dit artikel op VVErecht.nl is te lezen dat het hof heeft vastgesteld dat het de vergadering niet vrij staat te bepalen wat wel- en niet gemeenschappelijk is.
  Citaat: “…. De ALV kan evenwel slechts bevestigen wat in de akte staat en kan daar bij een gewone meerderheidsbesluit geen andere rechtsgevolgen aan verbinden. Omdat te bewerkstelligen zou de splitsingsakte zelf gewijzigd moeten worden, waarvoor artikel 5:139 BW tenminste 4/5e van het totaal aantal stemmen en toestemming van alle beperkt gerechtigden vereist.”
  Opmerkelijk zijn eveneens ook de volgende passages met betrekking tot de artikelen over “twijfel” in de verschillende modelreglementen.
  “… Artikel 3 MR 1973, dat ook in latere versies van de modelreglementen voorkomt, doet niettemin anders vermoeden. De beslissingsvrijheid die de tekst van dat artikel aan de vergadering lijkt toe te dichten, bestaat echter niet.
  en
  In MR 2017 komt het artikel dan ook niet meer terug en is het vervangen voor een uitlegartikel (artikel 22.1 MR 2017), ….”