Reageer op: Verplicht verweer namens VvE door bestuur?

#9814
Rob
Deelnemer

    Op grond van de bepaling in de modelreglementen waarin staat dat het bestuur de volmacht van de vergadering nodig heeft om te “berusten in rechtsvorderingen”.
    Daarnaast ben ik ook van mening dat het de taak van het bestuur is om uitvoering te geven aan de besluiten van de vergadering en derhalve ook de belangen van de meerderheid dient te behartigen.