Reageer op: Woningcorporatie stuurt medewerker naar de ALV. Machtiging nodig?

#9822
Rob
Deelnemer

    De toegang tot de vergadering is geregeld in de modelreglementen.
    Volgens mij is in alle modelreglementen daarover te lezen:
    “ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen,…”