Reageer op: Woningcorporatie stuurt medewerker naar de ALV. Machtiging nodig?

#9835
Bob
Deelnemer

  Zonder afbreuk te (willen) doen aan de letter van de MR’n (schriftelijkheid voorgeschreven) toch nog even een citaat uit HET boek van de heer Rijssenbeek. Dit boek wil ik iedereen overigens van harte aanbevelen, druk 2 is uit!
  Quote
  Men zij er op attent, dat de volmacht niet zonder meer en absoluut ongeldig is, indien de schriftelijkheid ontbreekt. Het kan immers voorkomen, dat de VvE (reeds) heel goed weet, dat een bepaald persoon de (vaste) gevolmachtigde van een appartementseigenaar is en het daarom niet nodig acht nader schriftelijk bewijs van de volmacht te vragen.
  Unquote
  Aldus de heer Rijssenbeek.
  Ergo, de VvE kan (preciezen zullen zeggen/vinden “mag niet”) accepteren dat een volmacht stilzwijgend is en een papier met handtekening niet nodig vinden.
  Wanneer de handelingsbevoegde/bestuurder van een (grote) woningbouwvereniging een volmacht verstrekt aan een medewerker lijkt het me voor de preciezen wel/ook noodzaak om middels identiteitsbewijzen en handtekeningcontrole zeker te stellen dat de volmacht echt en rechtsgeldig is. Ik heb overigens al meerdere reckelijke VvE’s meegemaakt waar de (bevoegde) vertegenwoordiging zonder volmacht op een papiertje zonneklaar was. Tussen verplicht, (zeer) gewenst en praktijk blijft altijd ruimte voor licht. 😉