Reageer op: Woningcorporatie stuurt medewerker naar de ALV. Machtiging nodig?

#9843
Bob
Deelnemer

  Iets dergelijks kan ik mij ook voorstellen bij een vaste gemachtigde die optreed bij VVE aangelegenheden namens de directeur en een doorlopende machtiging heeft. In dit geval was de persoon nieuw werkzaam, de zesde in opvolging binnen vier jaar, plus dat er nog een “medewerker in opleiding”mee kwam. Toen werd het mij te gortig!

  Op leven naar de letter van de wet is natuurlijk weinig/niets aan te merken.
  Het is naast de in dit topic besproken letter van de wet wel zaak om oog te hebben voor de mogelijke consequenties van naar de letter werken.
  Afhankelijk van het feit of de woningcorporatie een meerderheidsbelang in de VvE heeft (meer dan de helft van de stemmen in enige vergadering kan uitbrengen) wordt een mogelijk voorgeschreven quorum van de helft van de stemmen niet gehaald, en de kans is nog groter dat een mogelijk vereist verzwaard quorum bij betreffende agendapun(ten) niet zal worden gehaald.
  Het is natuurlijk goed om de letter van de wet te volgen, maar dan zou ik zeggen dat men ook uiterst consequent moet zijn, en in het voorkomende geval een tweede vergadering zou moeten organiseren. 😉
  Bovenstaande om toch maar even te benadrukken dat ook de VvE-wereld niet altijd zwart-wit is, of zou moeten zijn. Er zijn vele mooie schakeringen grijs die uitstekend werken, zeker de kwaliteit van de VvE daarin meegenomen.